Definicje

Dane Osobowe (lub Dane) – Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
Użytkownik – Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

Administrator i właściciel danych

Administratorem danych jest Bieszczady Active Tobiasz Wójcik z siedzibą w 38-540 Zagórz ul. Krucza 79 zwanego dalej „Administratorem” właściciel strony internetowej http://bieszczadyaktywnie.pl zwanej dalej „witryną”, „stroną”.

Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta witryna są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika.

Metody przetwarzania

Do danych osobowych ma dostęp tylko Administrator Danych Osobowych.

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia świadczenia usług, jak również do kontaktu z użytkownikiem w celu odpowiedzi na wysłane przez formularz kontaktowy zapytanie wysłane przez Użytkownika.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pobierane przy rezerwacji usług drogą elektroniczną na stronie są przechowywane przez okres 2 miesięcy od daty wykonania usługi przez Administratora.

Dane osobowe pobierane przy użyciu formularzy kontaktowych przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie.

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Użytkownik może zawsze poprosić Administratora o zawieszenie lub usunięcie danych. W przypadku formularza rezerwacji online Administrator umożliwia usunięcie danych samodzielnie poprzez unikalny link do strony wysyłany we wiadomościach na podany w formularzu email. Usunięcie w ten sposób swoich danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji na wykonanie usługi.

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej witryny lub związanych z nią usług.

Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator  może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, strona może gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą witryną lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy  i jakie ich Dane Osobowe są przechowywane, w każdym momencie żądać ich zmiany, przekształcenia do postaci anonimowej lub usunięcia. Wnioski należy przesyłać do Administratora.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Pliki cookie

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

Witryna stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.